Fat burning

„Fat burning” (spalanie tłuszczu) to proces metaboliczny, podczas którego organizm używa zgromadzonych zapasów tłuszczu jako źródła energii. Aktywność fizyczna, zwłaszcza ćwiczenia aerobowe i interwałowe, często jest związana ze zwiększonym spalaniem tłuszczu, ponieważ wymaga dodatkowej energii, która może być częściowo pochodzenia tłuszczowego.

Poprzednia definicja Ezekiel choke
Następna definicja Fitness